ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

ನಲ್ಲಿ micicmu.com, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು micicmu.com, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ micicmu.com ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ micicmu.com.ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಚಿತ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಜನರೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮ್ಮತಿ
ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಲಗತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಒದಗಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಖಾತೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ, ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ
ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ:

ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು
ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ವಂಚನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ತಡೆಯಿರಿ
ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಗಳು
micicmu.com ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಫೈಲ್ಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (ಐಪಿ) ವಿಳಾಸಗಳು, ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ (ಐಎಸ್ಪಿ), ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಪುಟಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು/ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇವು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರು’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ, ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬೀಕನ್ಗಳು
ಇತರ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೈಕ್, micicmu.com ‘ಕುಕೀಸ್’ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೇಟಿ ‘ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಸಂದರ್ಶಕರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪುಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ’ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.

ಗೂಗಲ್
ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇದು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಾರ್ಟ್ ಕುಕೀಸ್, ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು www.website.com ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸೈಟ್ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯುಆರ್ಎಲ್ – ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾರ್ಟ್ ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು https://policies.google.com/technologies/ads

ಜಾಹೀರಾತು ಪಾಲುದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಪಾಲುದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು micicmu.com.

ತೃತೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಕುಕೀಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬೀಕನ್ ಗಳು ಅವುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬರುವ ಲಿಂಕ್ಗಳು micicmu.com, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಬ್ರೌಸರ್. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಷಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ micicmu.com ತೃತೀಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಬಳಸುವ ಈ ಕುಕೀಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳು
micicmu.com ಇತರ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಆಯಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಪ್ಟ್-ಔಟ್ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಕೀ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಅದನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಿಸಿಪಿಎ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕುಗಳು (ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ)
ಸಿಸಿಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ:

ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ.

ವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿ.

ನೀವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮಾಹಿತಿ
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ:

ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕು-ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು-ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಅಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು-ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು-ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು-ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಹಕ್ಕು-ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ನೀವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿ
ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು, ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

micicmu.com ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.