ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದೆಯೇ?

ಇದು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾಗುವ ಕಾಫಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ:

ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದೆಯೇ?

ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಕಾಫಿಯ ಡಿಕಾಫಿನೇಟೆಡ್ ಕಪ್ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು 2mg ಮತ್ತು 15mg ಕೆಫೀನ್‌ನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಫೀನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ವಿಧಾನ, ಕಾಫಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಹುರಿಯುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿಯು 120mg ಮತ್ತು 180mg ನಡುವೆ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂದರೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಡಿಕಾಫೀನ್ ಮಾಡಲು ಡಿಕೆಫೀನೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಕಾಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ:

1) ಮೆಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡೆಕಾಫ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

2) CO2 “ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್” ಡಿಕಾಫ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

3) ಸ್ವಿಸ್ ವಾಟರ್ ಡೆಕಾಫ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕಡಿಮೆ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಡಿಕಾಫಿನೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ದಿ ಸ್ವಿಸ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕಾಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 99.9% ಕೆಫೀನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಲು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ (ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ).

ದಿ CO2 ಡಿಕಾಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ – CO2 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಫೀನ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್” ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಕದ ಬದಲಿಗೆ ಹಸಿರು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು CO2 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, CO2 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಕಾಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 96-97% ಕೆಫೀನ್ ಮುಕ್ತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಫೀನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೀಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 2-3% ರಷ್ಟು ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಕೆಫೀನೇಶನ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಕಾಫಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕಾಫೀನ್ ಮಾಡಲು ಮೀಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *